Välkommen

Under många år har jag arbetat som församlings- och fängelsepastor. Lite vid sidan av det har jag under namnet ernvik media andra uppdrag. Jag skriver böcker som jag ger ut och gör predikobesök i andra församlingar. Idag arbetar jag inom begravningsbranschen på Duvans Begravningsbyrå i Kvissleby, men är givetvis engagerad i församlingen som jag tillhör. I Ebeneser Söråker predikar jag några gånger i månaden.

Fridshälsningar
Daniel