IMG_20140721_190647

Välkommen

Till vardags arbetar jag som församlings- och fängelsepastor. Lite vid sidan av det har jag under namnet ernvik media andra uppdrag. Jag skriver böcker som jag ger ut, gör predikobesök i andra församlingar och har en hel del begravningar.

Fridshälsningar
Daniel