Under många år har jag arbetat som församlings- och fängelsepastor. Lite vid sidan av det har jag under namnet ernvik media andra uppdrag. Jag skriver böcker som jag ger ut och gör predikobesök i andra församlingar. Idag arbetar jag inom begravningsbranschen.

Fridshälsningar
Daniel

Annonser