Postilla finns att beställa!

Nu finns Postilla att beställa. Det är en predikosamling som jag ger ut med anledning av att det är 20 år sedan jag ordinerades till pastor inom Svenska Missionsförbundet. Första delen som nu finns tillgänglig är predikningar för perioden advent till pingst. Om det finns en marknad för den kommer nästa del som berör trefaldighetstiden till höst.

Annonser