Kolosserbrevet på gång

Det känns på ett sätt rätt roligt att min inledning till Kolosserbrevet sålde slut på hela upplagan rätt snabbt. Låt vara att det är den hittills minsta upplaga jag tryckt av en bok, men det är skönt att inte behöva sitta med ett lager hemma som för några av de andra böckerna. Där är det förvisso tal om större upplagor, och de har sålt betydligt bättre än just denna bok.

Nu är i alla fall arbetet igång med en digitalisering av min introduktion till Kolosserbrevet. Jag vågar i skrivande stund inte fastställa något datum för när den är klar, men det finns ändå några saker jag kan säga redan nu:

Det kommer att bli en gratis e-bok som du kan ladda ner här direkt på hemsidan. Den är anpassad för att läsas på en iPad, men lär kunna läsas även på andra enheter.

Jag lämnar min egen översättning och bygger på Bo Giertz istället. Mina små reflektioner och kommentarer kommer dock att i stort vara oförändrade. Endast några anpassningar görs till den nya översättningen.

Håll ögonen öppna. Det kommer att noteras här och på Twitter när den är färdig för nedladdning.

Annonser