En omslutande tanke

Det är snart advent, och julen står för dörren. Advent betyder ankomst och pekar fram mot Jesu ankomst. Profeten Jesaja får 700 år innan Jesu födelse tala om för världen att jungfrun ska bli havande och föda en son som ska heta Immanuel. Det betyder Gud med oss.

Jag tänker ofta på det där. Matteus börjar sitt evangelium med att berätta om det, och han avslutar sin text med att citera Jesus som själv säger att han är med oss alla dagar till tidens slut. Med den inramningen  om Guds närvaro, brukar jag ofta säga att evangeliet bärs i den tanken. Gud är inte någon som drar sig undan oss. Istället är han den som kommer till oss i Jesus, för att lösa oss från det som binder och håller oss från honom.

Evangelium betyder ”det glada budskapet”. Vi får dagligen påminna oss om det glada budskapet att Gud sände sin Son till oss för att bevisa sin kärlek.

Annonser