Advent betyder ankomst

I skrivande stund är vi mitt i adventstiden. Jag har många gånger haft anledning att återkomma till Caesars välbekanta ord när jag beskriver Jesus. Skillnaden är att kejsaren är död och begraven, medan Jesus lever för evigt.

Han kom (Apg 2:31)
Jesu ankomst var inte en slump eller tillfällighet. Guds frälsningsplan för oss var fastlagd redan innan skapelsens morgon. Vi läser hur profeterna i Gamla Testamentet hundratals år i förväg talade om Jesu ankomst. De är så tydliga att de till och med säger var han ska födas (Mika 5:2).

Han sågs (Apg 2:32)
Jesus skapade ingen underjordisk sekt i skymundan. Han gick öppet tillväga och talade frimodigt om frälsningen och vägen till Gud. Att en man som heter Jesus levde i Israel för 2.000 år sedan finns det många vetenskapliga bevis för.

Han segrade (Apg 2:33)
Det tredje, Jesu seger, kan vi endast förhålla oss till i tro. Hans seger består i att han övervann frestelser och synd så att han oskyldig kunde dömas till döden i vårt ställe. Därför övervanns ondskans makt på korset. Den som tror det och följer Jesus blir enligt Bibelns undervisning frälst (Joh 3:16, Joh 6:40).

Annonser