Spellista på Youtube

Jag har nu hunnit lägga ut fyra av de tretton avsnitten om Guds frälsningsplan på Youtube. Det är samma ljudfil som du har här på hemsidan, men jag har kompletterat med textstöd för att försöka göra det tydligt. Du hittar inläggen här. Publiceringen kommer att ske i mån av tid för redigeringen, men målsättningen är att få ut ett avsnitt varje helg tills det är färdigt.

På sikt hoppas jag kunna publicera undervisningsvideo där. Det är dock några saker kvar för att jag ska kunna förverkliga den tanken. Mer information om detta kommer med tiden.