Vårt evighetshopp

Södagen före allhelgonahelgen har i kyrkoåret temat frälsningen. Söndagen samma helg som Alla helgons dag har temat vårt evighetshopp som en följd av frälsningen. Det är två söndagar som ger hopp och inspiration, när vi i slutet av kyrkoåret nu kommer till ämnen som har med denna tidsålders slut och Guds dom att göra. Bibelns budskap genomgående är att den som tror på Jesus och följer honom har en underbar framtid att möta, även om det så här i slutet av vår tidsålder kommer vara en del födslovåndor. Men poängen är: Gud har kontroll på läget och Jesus besegrade själafienden när han dog på korset. Genom sin uppståndelse från de döda på tredje dagen finns det därför en väg genom döden till livet tack vare Jesus.