Ceremonin

Begravningen är en oerhört viktig del av vår förhållning till liv och död – till sorg och saknad. Det är en stund då man får stanna upp och bli stilla inför de stora frågorna. Som pastor med mer än 20 års erfarenhet har jag stor erfarenhet av både begravningar såväl som samtal med sörjande människor.

En begravningsgudstjänst följer en förhållandevis fast ordning. Då det gäller den borgerliga ceremonin finns det inga egentliga ordningar att följa, utan en poäng är just att man är fri att utforma ceremonin som man känner. Om det inte finns några speciella önskemål om ceremonins utformning, brukar jag föreslå en ordning som har en rytm och struktur som jag med åren märkt är uppskattad. Vill man ändra i den ordningen är jag flexibel.

I den borgerliga ceremonin brukar de kristna inslagen bytas dock mot andra saker. Ett förslag till ordning kan se ut så här:

Musikstycke 1
Inledningsord
Musikstycke 2
Begravningsakt
Musikstycke 3
Avsked
Avslutningsord
Musikstycke 4

Talet är aldrig ett detaljerat personporträtt. Det handlar mer om ett tal om livet i största allmänhet. Jag brukar dock väva in saker som de anhöriga berättat om den man kommit att ta avsked av, för att på så sätt kunna skapa associationer hos de som kände personen.

Begravningsakten motsvarar det som i gudstjänsten kallas ”överlåtelse”. Det är tillfället då prästen lägger tre skovlar mull på kistan. Där har jag lite olika möjligheter som jag utformar i samråd med de anhöriga. Det kan t.ex. handla om att tända ljus, lägga blommor på kistan eller liknande symbolhandlingar. Begravningsakten avslutas med att vi hedrar den avlidna personen med en stund i stillhet och tystnad.

Musiken vid ceremonin spelas upp i högtalare om det inte önskats levande musik.

Jag tycker också det är viktigt att ha en personlig utformning av ceremonin. Det innebär att inte bara innehållet i tal och musik präglas av den man tar avsked av. Många gånger finns det något personligt som kan prägla utsmyckningen. Exempel på det kan vara ett litet fotografi, en hammare, ett handarbete eller korsord med penna och glasögon etc. Det ska inte vara något som överarbetas, men ändå något som skapar en känsla av personlighet.

Annonser