Ceremonin

begr02En begravningsgudstjänst följer en förhållandevis fast ordning. Då det gäller den borgerliga ceremonin finns det inga egentliga ordningar att följa, utan en poäng är just att man är fri att utforma ceremonin som man känner. Jag brukar dock föreslå en ordning som i stort liknar gudstjänsten, eftersom det finns en rytm och struktur som jag genom åren märkt är väldigt uppskattad. De kristna inslagen byts dock mot andra saker. Ett förslag till ordning kan se ut så här:

Musikstycke
Inledningsord
Musikstycke
Begravningsakt
Musikstycke
Avsked
Avslutningsord
Musikstycke

Talet är aldrig ett detaljerat personporträtt. Det handlar mer om ett tal om livet i största allmänhet. Jag brukar dock väva in saker som de anhöriga berättat om den man kommit att ta avsked av, för att på så sätt kunna skapa associationer hos de som kände personen.

begr01Begravningsakten motsvarar det som i Svenska Kyrkans ordning kallas ”överlåtelse”. Det är tillfället då prästen lägger tre skovlar mull på kistan. Där har jag lite olika möjligheter som jag utformar i samråd med de anhöriga. Det kan t.ex. handla om att tända tre ljus eller lägga tre blommor på kistan. Begravningsakten avslutas med att vi hedrar den avlidna personen med en stund i stillhet och tystnad.

Musiken vid ceremonin spelas upp i högtalare om det inte önskats levande musik.

Jag tycker också det är viktigt att ha en personlig utformning av ceremonin. Det innebär att inte bara innehållet i tal och musik präglas av den man tar avsked av. Många gånger finns det något personligt som kan prägla utsmyckningen. Exempel på det kan vara ett litet fotografi, en hammare, ett handarbete eller korsord med penna och glasögon etc. Det ska inte vara något som överarbetas, men ändå något som skapar en känsla av personlighet.

motorsag

begr03

Annonser