Den brustna förlåten

05-forlatUtgiven 2015 av Daniel Ernvik och ernvik media
ISBN 978 91-637-9921-1 

Boken inleds med fem kapitel som tar upp frågan om vad som hände på korset. Basen för att söka svaret är Hebréerbrevet och talet om att Jesus är vår överstepräst. Därefter följer fyra kapitel som berör dess betydelse för oss. Romarbrevet blir vägledande med talet om de friheter försoningen ger människan.

PRIS: 80 kr plus frakt.
Beställ här

Annonser