Gud är trofast

02-trofastUtgiven 2006 av Daniel Ernvik och Hulta Missionsförsamling
ISBN 978 91-85367-43-6

En jubileumsskrift som gavs ut i samband med 75-årsjubileet för Hulta Missionsförsamling. Boken är undervisande samtidigt som den skildrar församlingens historia. Boken kan beställas av Församlingen Treklangen i Nykil.

Annonser