Kolosserbrevet

04-kolosserbrevetUtgiven 2013 av Daniel Ernvik och ernvik media
ISBN 978 91-637-0079-8

Budskapet i Kolosserbrevet är lika aktuellt idag som det var då Paulus skrev brevet i början av 60-talet e.Kr. Störst utrymme ges åt en förståelse av den direkta bibeltexten, men varje avsnitt har också en ansats till att överföra budskapet och förståelsen till vår tid och vår situation.

Boken är slutsåld men kommer ut som e-bok med tiden.

 

 

Nu finns den som e-bok med Bo Giertz översättning som referenstext.

Ladda ner en gratis pdf 

Annonser