Noa och hans söner

03-noaUtgiven 2008 av Daniel Ernvik och Semnos Förlag
ISBN 91-631-5893-0

Det är viktigt att se att Bibeln är en enhet, där varje tecken bär på Guds tanke om vår frälsning. Bibelns berättelser pekar fram mot detta, och redan i inledningen hittar vi ett spännande mönster som sedan kan följas. Noas söners framtid avgörs av deras förhållande till sin fader, på samma sätt som vår framtid avgörs utifrån vårt förhållande till Fadern. Sem är bilden för det judiska folket, Jafet är bilden för församlingen och Ham är bilden för de som går förlorade för evigheten.

PRIS: 40 kr plus frakt.
Beställ här

Annonser