Postilla – Del 1

Utgiven 2017 av Daniel Ernvik och ernvik media
ISBN 978 91 88635 77 8

Postilla är ett gammaldags ord som enklast kan beskrivas som en predikosamling. Jag har valt att sammanställa ett antal predikningar med anledning av att det nu gått tjugo år sedan jag sändes ut som predikant på det svenska missionsfältet. I Svenska Akademiens Ordbok omtalas postillan som en samling textutläggningar för ett kyrkoår avsedda att användas vid gudstjänst och huslig andakt. Min bön och förhoppning är att denna samling predikningar i första hand ska få fylla just den funktionen.

PRIS: 100 kronor + frakt
Beställ här

Annonser