Ladda ner

Här kommer jag att lägga upp mina böcker för nedladdning. De finns tillgängliga som pdf-filer. Samtliga böcker som läggs ut här kommer att vara gratis att ladda ner och har inget kopieringsskydd. De är därför fria att dela med sig av till andra. Viss bearbetning jämfört med originalutgåvan kan ha skett. Filerna är givetvis kontrollerade men…

Jag friskriver mig allt ansvar för den nedladdade filen om den skulle orsaka skador på ditt datasystem eller om förlust av data uppstår till följd av nedladdning från denna sida. All nedladdning sker utifrån eget ansvar.

Kallad till frihet
Det är den första boken som jag skrev. Därför känns det också naturligt att börja där eftersom den sedan länge dessutom är slutsåld och omöjlig att få tag på i tryck. Boken utgår från Efesierbrevets första kapitel och handlar om det liv Gud kallat oss till. Basen för hela framställningen är Ef 1:3 som talar om att vi är välsignade i Jesus.

(Ladda ner pdf-fil: Kallad till frihet)

Kolosserbrevet
Jag har skrivit en enkel kommentar med korta reflektioner till Kolosserbrevet. Det är en systematisk genomgång av brevet, där varje del avslutas med en kort reflektion. Den är också out of print och nu endast tillgänglig som pdf-fil här på min hemsida.

(Ladda ner pdf-fil: Kolosserbrevet)