Guds frälsningsplan

Den här serien bibelstudier i tretton delar, tar upp frågan om Guds frälsningsplan. Syftet med hela serien är att den ska vara lättillgänglig. Därför är avsnitten inte längre än 12-14 minuter långa, så att man lätt kan lyssna på dem flera gånger för att repetera.

Under serien används Bo Giertz översättning av Nya Testamentet. Verser från Gamla Testamentet utgår från Svenska Folkbibeln ’98.


 

Del 1 – Vår bibelsyn (14:41)
Första delen i undervisningsserien om Guds frälsningsplan tar upp frågan om vår bibelsyn. Det är nödvändigt att börja där eftersom undervisningen bygger just på det som står i Bibeln.

 

Del 2 – Grunden (12:40)
Den andra delen i serien tar upp frågan om grunden. Det är som om en röd tråd knyts fast i Bibelns allra första vers, och den kan vi sedan följa genom hela Skriften fram till Bibelns sista vers. Var vi än gör nedslag i Bibeln, kommer vi upptäcka att det finns kopplingar till Jesus och frågan om vår frälsning. Det är den tråden vi följer i den här serien.

 

Del 3 – Skapelsen (14:17)
Den tredje delen i serien om Guds frälsningsplan handlar om skapelsen. Det finns en stor skillnad mellan den teori man kallar utvecklingsläran och Bibeln. Den förra talar om att allt är en slump och onda tillfälligheter. Den senare talar om att det finns ett specifikt syfte med skapelsen.

 

Del 4 – Skapelsetro och evolution (12:32)
Fjärde delen tar upp incitamentet att Jesu död är för människans synd. Därför kan inte döden vara en del av universums tillkomst, eftersom syndafallet inträffade när skapelsen var klar. Avsnittet tar även upp bakgrunden till Noa och hans söner.

 

Del 5 – Relationen till fadern (13:15)
Den femte delen i serien visar att det avgörande för framtiden vad gäller Noas söner var deras relation till sin fader. På samma sätt är vår framtid beroende av hur vi väljer att förhålla oss till Fadern. Sem är bilden för förbundsfolket, Jafet för församling och Ham för de förlorade.

 

Del 6 – Sem (14:44)
Den sjätte delen handlar om Sem som är bilden för förbundsfolket. Genom förbunden visar Gud på en speciell närvaro. Därför blir också det judiska folket och Israel porten in till en förlorad mänsklighet för Jesus.

 

Del 7 – Jafet och Ham (14:39)
Den sjunde delen berättar att Jafet är bilden för församlingen. Han bor i Sems tält och har till uppgift att utbreda sig. Det handlar om församlingens missionskallelse. Ham väljer bort fadern och är bilden för de som går förlorade för evigheten.

 

Del 8 – Berättelsen om Rut (13:50)
Åttonde delen handlar om Rut och följer precis samma mönsterbild som vi hittar i berättelsen om Noa och hans söner. Den lär oss något om det judiska folkets kallelse, församlingens samhörighet med judarna, men också att det finns människor som väljer bort gemenskapen med Gud.

 

Del 9 – Liknelsen om talenterna (14:09)
Nionde delen lär oss att mönsterbilden återkommer även i Nya Testamentet. Vi ser hur liknelsen om talenterna handlar om att göra en övergång. Den öppnar ytterligare för en förståelse av Guds tanke på vår frälsning, och hur vi är inbjudna att följa Jesus på vägen genom död till liv.

 

Del 10 – Berättelsen om Josef (13:25)
I berättelsen om Josef finns det tydliga bilder som får oss att förstå mer om Jesus och hans frälsningsverk. Det kanske allra tydligaste är att Josef försköts av sina bröder för att Gud genom det skulle kunna rädda många människor.

 

Del 11 – Skiljemuren del 1 (12:53)
Det finns en djup och oupplöslig samhörighet mellan Sem och Jafet, förbundsfolket och församlingen. Det omvittnas i berättelserna om Sem och Rut såväl som i Nya Testamentet. De två är ett men ändå olika.

 

Del 12 – Skiljemuren del 2 (13:56)
Den oupplösliga samhörigheten mellan Sem och Jafet, förbundsfolket och församlingen, gör att ersättningsteologi och tvåförbundsteologi är omöjlig om Bibeln ska vara vårt rättesnöre. Där är tydligt att Jesus är länken som håller bröderna samman. De båda är ett även om de är två.

 

Del 13 – Det allra viktigaste (14:07)
Det allra viktigaste är rubriken över det sista avsnittet i serien om Guds frälsningsplan. Där landar all undervisning i konstaterandet att Jesus dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Människan blir försonad med Gud i honom.