Kolosserbrevet

 

Introduktion (10:30)
Introduktion till en serie bibelstudier över Kolosserbrevet, där du ges en övergripande bakgrund till varför brevet skrevs. Detta är starten på en systematisk genomgång av Kolosserbrevets budskap.

 

Kol 1:3-8 (26:24)
I inledningen av Kolosserbrevet kan vi läsa Paulus tackbön för församlingen i Kolosse. Där känner vi igen tre ord som vi främst förknippar med Första Korintierbrevet: tro, hopp och kärlek. Paulus bön är uppbyggd kring dessa tre ord, och det blir också riktmärke för resten av brevets budskap.

 

Kol 1:9-14

Kol 1:15-23

Kol 1:24-2:2

Kol 2:2-7

Kol 2:8-15

Kol 2:16-23

Kol 3:1-17

Kol 3:18-4:6