Nehemja och muren


Berättelsen om Nehemja och muren är en historisk verklighet. Men den bär också på andliga sanningar som vi kan få hjälp och vägledning av. Lyssna till denna undervisningsserie i fem delar för att få del av tankar kring några nycklar för vägen till upprättelse.


Del 1
(51:05)
Den första delen lägger grunden och blir riktmärke för allting som händer kring murens uppbyggande. När vi får tag på motivet hos Nehemja förstår vi att bygget kommer att lyckas mer än väl.


Del 2
(57:16)
När Nehemja ställt sig på en stabil grund, beger han sig till Jerusalem för att börja återuppbyggnaden. Men han ger sig inte i kast med bygget på en gång. Först behöver han göra ytterligare några saker.


Del 3
(50:26)
Bygget börjar och det är inte vem som helst som börjar bygga. Men man utsätts samtidigt för prövningar. Här visar det sig att Nehemjas allra första åtgärd blir nyckeln till framgång.


Del 4
(58:36)
Vilka är ledare och varför? Nehemja är noga med att rätt person ska vara på rätt plats med rätt motiv.


Del 5
(59:00)
Bygget slutförs. Men arbetet stannar inte vid att muren är färdig. Det finns fortfarande viktiga saker som behöver utföras, och allt kan härledas till det allra första Nehemja gjorde innan han for till Jerusalem.

Sammanfattning
En obefintlig mur lät Nehemja komma inför Gud i bön, där alla svårigheter och problem förbyttes till nytt mod och ny kraft. Efter 52 dagar var muren återuppbyggd. Det är ingenting annat än ett under.

Det andliga genombrottet är i sig själv inget under; det är resultatet av hårt och målmedvetet arbete, där Guds gåvor används på rätt sätt. Men resultatet, när människor blir frälsta och återupprättade, är ingenting annat än det största under!