Minutpredikan

Jag har provat att starta ett projekt som jag kallar för Minutpredikan. Det är ett försök att sammanfatta söndagens predikan på en minut. Allt är i sin linda än så länge och jag har högre tekniska ambitioner än det som finns utlagt nu, men nu är det i alla fall igång med några minutpredikningar. Du hittar sidan uppe i menyn.

Tanken är inte att det ska ersätta en predikan för den som inte tycker sig ha tid att lyssna på en hel predikan. Men den kan vara en påminnelse eller kanske väcka en längtan. Du hittar hela predikningar från Ebeneser här, och tittar du vidare på den sidan så märker du att det finns predikningar från hela vårt land där. En verklig guldgruva.

Annonser

Kolosserbrevet på gång

Det känns på ett sätt rätt roligt att min inledning till Kolosserbrevet sålde slut på hela upplagan rätt snabbt. Låt vara att det är den hittills minsta upplaga jag tryckt av en bok, men det är skönt att inte behöva sitta med ett lager hemma som för några av de andra böckerna. Där är det förvisso tal om större upplagor, och de har sålt betydligt bättre än just denna bok.

Nu är i alla fall arbetet igång med en digitalisering av min introduktion till Kolosserbrevet. Jag vågar i skrivande stund inte fastställa något datum för när den är klar, men det finns ändå några saker jag kan säga redan nu:

Det kommer att bli en gratis e-bok som du kan ladda ner här direkt på hemsidan. Den är anpassad för att läsas på en iPad, men lär kunna läsas även på andra enheter.

Jag lämnar min egen översättning och bygger på Bo Giertz istället. Mina små reflektioner och kommentarer kommer dock att i stort vara oförändrade. Endast några anpassningar görs till den nya översättningen.

Håll ögonen öppna. Det kommer att noteras här och på Twitter när den är färdig för nedladdning.

Postilla finns att beställa!

Nu finns Postilla att beställa. Det är en predikosamling som jag ger ut med anledning av att det är 20 år sedan jag ordinerades till pastor inom Svenska Missionsförbundet. Första delen som nu finns tillgänglig är predikningar för perioden advent till pingst. Om det finns en marknad för den kommer nästa del som berör trefaldighetstiden till höst.

Har du olja i lampan?

Jag hittade en liten folder av äldre datum när jag städade bland gamla papper. Något datum för tryck går ej att se, men jag skulle tro att den är från första delen av 1900-talet. Jag passar på att bjuda dig på texten, då den är lika aktuell idag som den var då.

Gån ut och möten honom. Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sade till de förståndiga: ”Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.” Men de förståndiga svarade och sade: ”Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja och köpen åt eder.”

Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: ”Herre, herre, låt upp för oss.” Men han svarade och sade: ”Sannerligen säger jag eder: Jag känner er icke.” Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden. (Matt 25:6-13)

När Jesus kommer skall han hämta dem, som tillhör honom, säger Guds Ord. Det är dessa, som ”blivit födda på nytt” genom Guds Ord och som lever det nya livet i tron på Jesus. De har sina namn skrivna i Himmelen och de glädjas däröver (Luk 10:20). De väntar och bidar varje dag efter den stund, då Herren skall hämta dem från denna jord till det eviga hemmet och glädjen i Himmelen. De har ett evigt hopp, som aldrig slår fel.

Vad lever du för? Vilket hopp har du för evigheten? Snart skall du vara där. Alla måste gå över den gränsen. Säg ej att du inte vet vägen, ty Jesus säger själv, att HAN ÄR VÄGEN (Joh 14:6). Allt här nere är förgängligt, men den som tror på Jesus har evigt liv (Joh 6:40). Än lever du i nådens tid. Tro därför på Jesus just nu så blir du frälst.

  1. Det finns två sätt att börja dagen på. Antingen med bön eller utan. Hur börjar din dag?
  2. Det finns två mäktiga härskare i världen – Gud och satan. Du tjänar en av dem. Vilken?
  3. Det finns två vägar, som för genom tiden till evigheten. Den breda och den smala. Du går på en av dem.
  4. Det finns två sätt att dö på. I Kristus eller i sina synder.
  5. Det finns två platser i evigheten. Himmel och helvete. Var skall du tillbringa din evighet?

Jubelår

Jag blev uppmärksammad på att det är jubelår 2017. Jubelåret är en judisk företeelse som infaller vart femtionde år. I gammaltestamentlig tid skulle alla slavar bli fria på jubelåret. Egendom skulle återgå till den ursprunglige ägaren och folket skulle välja en enkel livsstil med tid för eftertanke.

Under mellantiden firades sabbatsår vart sjunde år. Det året skulle åkrarna läggas i träda. Den fattige fick fritt bärga den obrukade markens föda i form av säd, druvor, oliver och frukter. Markens djur fick ostörda finna sin näring under sabbatsåret. Efter sju sabbatsår kom jubelåret. Det vittnar om djupa, allmänna livsvärden. I jubelåret finns det visioner, värden och utmaningar för oss alla – enskilt såväl som kollektivt.

För egen del fick jag anledning till en dubbel reflektion när jag uppmärksammades på detta. Dels i den allmänna tanken om jubelår för samhälle och församling, men också för egen del då jag fyller femtio år detta år. Jag lever mitt jubelår kan man säga…