En omslutande tanke

Det är snart advent, och julen står för dörren. Advent betyder ankomst och pekar fram mot Jesu ankomst. Profeten Jesaja får 700 år innan Jesu födelse tala om för världen att jungfrun ska bli havande och föda en son som ska heta Immanuel. Det betyder Gud med oss.

Jag tänker ofta på det där. Matteus börjar sitt evangelium med att berätta om det, och han avslutar sin text med att citera Jesus som själv säger att han är med oss alla dagar till tidens slut. Med den inramningen  om Guds närvaro, brukar jag ofta säga att evangeliet bärs i den tanken. Gud är inte någon som drar sig undan oss. Istället är han den som kommer till oss i Jesus, för att lösa oss från det som binder och håller oss från honom.

Evangelium betyder ”det glada budskapet”. Vi får dagligen påminna oss om det glada budskapet att Gud sände sin Son till oss för att bevisa sin kärlek.

Annonser

Minutpredikan

Jag har provat att starta ett projekt som jag kallar för Minutpredikan. Det är ett försök att sammanfatta söndagens predikan på en minut. Allt är i sin linda än så länge och jag har högre tekniska ambitioner än det som finns utlagt nu, men nu är det i alla fall igång med några minutpredikningar. Du hittar spellistan på YouTube.

Tanken är inte att det ska ersätta en predikan för den som inte tycker sig ha tid att lyssna på en hel predikan. Men den kan vara en påminnelse eller kanske väcka en längtan. Du hittar hela predikningar från Ebeneser här, och tittar du vidare på den sidan så märker du att det finns predikningar från hela vårt land där. En verklig guldgruva.

Kolosserbrevet på gång

Det känns på ett sätt rätt roligt att min inledning till Kolosserbrevet sålde slut på hela upplagan rätt snabbt. Låt vara att det är den hittills minsta upplaga jag tryckt av en bok, men det är skönt att inte behöva sitta med ett lager hemma som för några av de andra böckerna. Där är det förvisso tal om större upplagor, och de har sålt betydligt bättre än just denna bok.

Nu är i alla fall arbetet igång med en digitalisering av min introduktion till Kolosserbrevet. Jag vågar i skrivande stund inte fastställa något datum för när den är klar, men det finns ändå några saker jag kan säga redan nu:

Det kommer att bli en gratis e-bok som du kan ladda ner här direkt på hemsidan. Den är anpassad för att läsas på en iPad, men lär kunna läsas även på andra enheter.

Jag lämnar min egen översättning och bygger på Bo Giertz istället. Mina små reflektioner och kommentarer kommer dock att i stort vara oförändrade. Endast några anpassningar görs till den nya översättningen.

Håll ögonen öppna. Det kommer att noteras här och på Twitter när den är färdig för nedladdning.

Postilla finns att beställa!

Nu finns Postilla att beställa. Det är en predikosamling som jag ger ut med anledning av att det är 20 år sedan jag ordinerades till pastor inom Svenska Missionsförbundet. Första delen som nu finns tillgänglig är predikningar för perioden advent till pingst. Om det finns en marknad för den kommer nästa del som berör trefaldighetstiden till höst.

Har du olja i lampan?

Jag hittade en liten folder av äldre datum när jag städade bland gamla papper. Något datum för tryck går ej att se, men jag skulle tro att den är från första delen av 1900-talet. Jag passar på att bjuda dig på texten, då den är lika aktuell idag som den var då.

Gån ut och möten honom. Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor. Och de oförståndiga sade till de förståndiga: ”Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.” Men de förståndiga svarade och sade: ”Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja och köpen åt eder.”

Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen. Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: ”Herre, herre, låt upp för oss.” Men han svarade och sade: ”Sannerligen säger jag eder: Jag känner er icke.” Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden. (Matt 25:6-13)

När Jesus kommer skall han hämta dem, som tillhör honom, säger Guds Ord. Det är dessa, som ”blivit födda på nytt” genom Guds Ord och som lever det nya livet i tron på Jesus. De har sina namn skrivna i Himmelen och de glädjas däröver (Luk 10:20). De väntar och bidar varje dag efter den stund, då Herren skall hämta dem från denna jord till det eviga hemmet och glädjen i Himmelen. De har ett evigt hopp, som aldrig slår fel.

Vad lever du för? Vilket hopp har du för evigheten? Snart skall du vara där. Alla måste gå över den gränsen. Säg ej att du inte vet vägen, ty Jesus säger själv, att HAN ÄR VÄGEN (Joh 14:6). Allt här nere är förgängligt, men den som tror på Jesus har evigt liv (Joh 6:40). Än lever du i nådens tid. Tro därför på Jesus just nu så blir du frälst.

  1. Det finns två sätt att börja dagen på. Antingen med bön eller utan. Hur börjar din dag?
  2. Det finns två mäktiga härskare i världen – Gud och satan. Du tjänar en av dem. Vilken?
  3. Det finns två vägar, som för genom tiden till evigheten. Den breda och den smala. Du går på en av dem.
  4. Det finns två sätt att dö på. I Kristus eller i sina synder.
  5. Det finns två platser i evigheten. Himmel och helvete. Var skall du tillbringa din evighet?