Der zerrissene Vorhang

Nu är min bok Den brustna förlåten utgiven på tyska. Det är Bo Stark som tagit initiativ till denna utgivning, och även ansvarat för översättning och allt annat praktiskt kring utgivningen. Är du intresserad av att veta mer får du gärna höra av dig så hjälper jag dig att få kontakt med Bo Stark. Det går utmärkt att mejla mig dina frågor på daniel A ernvikmedia.se.

Annonser

Utgivning på tyska

Det är glädjande att boken Den brustna förlåten kommer att ges ut på tyska. Den är nu översatt och korrekturläses. Omslaget bearbetas också och kommer bli mycket trevligare än på den svenska utgåvan. I skrivande stund är det oklart när boken publiceras, men du får gärna höra av dig för mer information om du är intresserad. Använd formuläret på boksidan.

Advent betyder ankomst

I skrivande stund är vi mitt i adventstiden. Jag har många gånger haft anledning att återkomma till Caesars välbekanta ord när jag beskriver Jesus. Skillnaden är att kejsaren är död och begraven, medan Jesus lever för evigt.

Han kom (Apg 2:31)
Jesu ankomst var inte en slump eller tillfällighet. Guds frälsningsplan för oss var fastlagd redan innan skapelsens morgon. Vi läser hur profeterna i Gamla Testamentet hundratals år i förväg talade om Jesu ankomst. De är så tydliga att de till och med säger var han ska födas (Mika 5:2).

Han sågs (Apg 2:32)
Jesus skapade ingen underjordisk sekt i skymundan. Han gick öppet tillväga och talade frimodigt om frälsningen och vägen till Gud. Att en man som heter Jesus levde i Israel för 2.000 år sedan finns det många vetenskapliga bevis för.

Han segrade (Apg 2:33)
Det tredje, Jesu seger, kan vi endast förhålla oss till i tro. Hans seger består i att han övervann frestelser och synd så att han oskyldig kunde dömas till döden i vårt ställe. Därför övervanns ondskans makt på korset. Den som tror det och följer Jesus blir enligt Bibelns undervisning frälst (Joh 3:16, Joh 6:40).

En omslutande tanke

Det är snart advent, och julen står för dörren. Advent betyder ankomst och pekar fram mot Jesu ankomst. Profeten Jesaja får 700 år innan Jesu födelse tala om för världen att jungfrun ska bli havande och föda en son som ska heta Immanuel. Det betyder Gud med oss.

Jag tänker ofta på det där. Matteus börjar sitt evangelium med att berätta om det, och han avslutar sin text med att citera Jesus som själv säger att han är med oss alla dagar till tidens slut. Med den inramningen  om Guds närvaro, brukar jag ofta säga att evangeliet bärs i den tanken. Gud är inte någon som drar sig undan oss. Istället är han den som kommer till oss i Jesus, för att lösa oss från det som binder och håller oss från honom.

Evangelium betyder ”det glada budskapet”. Vi får dagligen påminna oss om det glada budskapet att Gud sände sin Son till oss för att bevisa sin kärlek.

Minutpredikan

Jag har provat att starta ett projekt som jag kallar för Minutpredikan. Det är ett försök att sammanfatta söndagens predikan på en minut. Allt är i sin linda än så länge och jag har högre tekniska ambitioner än det som finns utlagt nu, men nu är det i alla fall igång med några minutpredikningar. Du hittar spellistan på YouTube.

Tanken är inte att det ska ersätta en predikan för den som inte tycker sig ha tid att lyssna på en hel predikan. Men den kan vara en påminnelse eller kanske väcka en längtan. Du hittar hela predikningar från Ebeneser här, och tittar du vidare på den sidan så märker du att det finns predikningar från hela vårt land där. En verklig guldgruva.