Guds frälsningsplan

Nu är hela serien Guds frälsningsplan publicerad under sidan ljudfiler. I tretton avsnitt försöker jag att gå igenom den röda tråd som finns i Bibeln, och som visar oss det allra viktigaste: Att Jesus dog för våra synder, begravdes och uppstod på tredje dagen. Varje avsnitt är redigerat och framtaget att vara under femton minuter för att de ska vara lättillgängliga och ge möjlighet för den som på ett enkelt sätt vill gå tillbaka och repetera.

Jag publicerar även andra undervisningsserier på den sidan. Somliga är inspelade live och är därför lite längre. Målsättningen för allt nyproducerat är dock att de ska hålla sig under femton minuter och istället bli fler avsnitt – just med anledning av lättillgängligheten.

 

En ny situation

Jag håller på att genomgå en omställning i mitt liv. Efter att ha arbetat som pastor och föreståndare i drygt 20 år, har jag nu sagt upp tjänsten som pastor både i Ebeneser såväl som på anstalt Ljustadalen. Nu har jag fått möjlighet att arbeta heltid inom begravningsbranschen en tid.

Detta betyder inte att jag kommer dra mig undan. Givetvis kommer jag även fortsättningsvis finnas med i Ebeneser, eftersom det är min ”familj” och de troendes gemenskap obeskrivligt viktig för mig. Jag kommer även att fortsätta förkunna Guds Ord i olika sammanhang. Men nu blir det på lite mer fri bas.